सुशान्त सुशान्त
बिबलाटेक् हा आज्ञासंच अत्यंत मोठा आहे व त्यामुळे त्यात अनेक बाबींची काळजी घेणं आवश्यक ठरतं. मुळात हे संकेतस्थळ मराठीतून लाटेक्-च्या वापराबाबत असल्यामुळे मी मुख्यत्वे मराठीतून संदर्भलेखन करताना आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींवर भर देईन. बिबलाटेक् आज्ञासंचाच्या ३.१७ ह्या आवृत्तीसह मराठीची सर्व भाषांतरं प्रकाशित झाली आहेत. त्यामुळे वापरकर्त्यांनी ह्या आवृत्तीचाच वापर करावा अशी शिफारस करेन. पुढील उदाहरण पाहा. ह्यातील `filecontents` ह्या क्षेत्रातील आज्ञावली एक बिब धारिका आहे. पुढील tex धारिकेत `arara` ह्या स्वयंचालन-आज्ञावलीचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणत्याही नावासह ही धारिका तुमच्या संगणकावर नोंदवा व `arara`सह चालवा. ईप्सित फलित मिळेल. अन्यथा `xelatex`, `biber`, `xelatex` व `xelatex` ह्या क्रमाने आज्ञावली चालवा.
निरंजन
सुशान्त सुशान्त
Sushant Sushant
मराठी आज्ञासंचातर्फे शोभिका हा टंक मूलटंक म्हणून निवडला जातो. ह्या टंकात लॅटिन अक्षरांचा समावेश आहे, त्यामुळे लॅटिन लिपीतील अक्षरे दिसण्यास कोणतीही अडचण नाही, परंतु `babel` आज्ञासंचातील `\babelprovide` ह्या आज्ञेकरिता वापरलेले `mapdigits` हे प्राचल लुआलाटेक्-सह लॅटिन अंकांचे देवनागरी अंकांत रूपांतरण करते, तसेच `polyglossia` आज्ञासंच वापरत असल्यास `Mapping=devanagarinumerals` हे प्राचलदेखील तेच काम करते. त्यामुळे साध्या मजकुरात लिहिलेले लॅटिन अंक फलितात दिसत नाहीत, परंतु आकडे `$1,2,3$` अथवा `\(1,2,3\)` अशा प्रकारे गणित-क्षेत्रात लिहिले, तर ते व्यवस्थित दिसतात. तसेच लाटेक्-चा मूलटंक (लॅटिन मॉडर्न) वापरावयाचा असेल, तर `\fontfamily{lmr}\selectfont` ह्या फॉन्टस्पेक आज्ञासंचापूर्वीपासून लाटेक्-मध्ये असणाऱ्या आज्ञा वापरता येऊ शकतात. नमुना आज्ञावली पुढे पाहा.
निरंजन
सुशान्त सुशान्त
सुशान्त सुशान्त
लेख
निरंजन निरंजन
शंतनु शंतनु
लेख
निरंजन निरंजन
लेख
निरंजन निरंजन
निरंजन निरंजन

Enter question or answer id or url (and optionally further answer ids/urls from the same question) from

Separate each id/url with a space. No need to list your own answers; they will be imported automatically.